Tegnestuen

Cubo blev stiftet i Aarhus i 1992 af arkitekterne Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Lars Juel Thiis og Ib Valdemar på basis af en række vundne arkitektkonkurrencer. Konkurrencevirksomheden er til stadighed et essentielt udviklingsparameter for tegnestuen, idet konkurrencens skærpende moment insisterer på nytænkning og fremelsker kreativitet.

Staben tæller i dag ca. 60 medarbejdere og projektporteføljen omfatter en lang række bygningstypologier; især indenfor lærings-, kultur-, kirke-, sundheds- og boligbyggeri.  Kultursamfundets attraktioner har nødvendiggjort byggeri, der tilgodeser både tilgængelighed, bæredygtighed og fleksibilitet i den arkitektoniske løsning. Projektet til Nyborg Slots omdannelse, den nye adgangsbygning til Den Gamle By i Aarhus og en større transformation af Fængslet, Horsens store kulturhus, er Cubos seneste svar på opgaven. De mange konkurrencer har bragt Cubo ud i alle landets kroge og i de senere år også til Norge, hvor Højskolen i Bergen, det store fakultet for Life Science ved Oslo Universitet og kontorbyggeri for Entra i Oslo bymidte, er nye referencer.

Tegnestuens designtilgang er rodfæstet i en tro på lokale omstændigheder i det enkelte projekt. Vi er optaget af, at bygherrens særlige funktionelle krav og stedets iboende potentiale viser sig i projektets arkitektoniske kvalitet. Ethvert byggeri er unikt, og de givne udfordringer ser Cubo som vigtige benspænd for en nå en original og kreativ løsning. Innovative og teknologiske muligheder bringes i anvendelse, ligesom respekten for håndværkets traditioner søges afspejlet i nye bygningsanlæg.

Cubo bor centralt i Aarhus i Jyllandsgården, en transformeret industrihal der oprindeligt blev bygget til Jyllands-Postens trykkeri. I den smukke port mod Frederiksgade pryder historiske avisforsider stadig væggene. Stedet blev i 70’erne konverteret til spillested for ny musik, og de gamle betonkonstruktioner har dannet ramme om koncerter med eksempelvis Pink Floyd, Huey Lewis og Yardbirds.

Vi har med andre ord indrettet tegnestue i et hus med sjæl og historie – vel vidende, at den slags forpligter.

Cubos indehavere er i dag (fra venstre ) Sune Nielsen, Søren Marxen, Torben Schytt, Rune Riis og adm. dir. Per Ravn.

Indehaverne fungerer både som censorer og undervisere på arkitektskolerne i København og Aarhus samt på Aalborg Universitets Ingeniøruddannelse, ligesom de varetager dommerhverv ved arkitektkonkurrencer.

Vundne konkurrencer

2006

2003

2002

2001

1998

 • Fremtidens parcelhus i Randers
 • Fremtidens parcelhus i Vejle
 • Forskningscenter i Hørsholm

1997

 • Kulturhus og bibliotek i Ledøje-Smørum kommune
 • Udvidelse Syddansk Universitet Odense
 • Multihus og bibliotek i Vamdrup

1996

1993

 • Grafisk Uddannelsescenter, Bispebjerg
 • Havnepladsen i Vejle

1992

 • Holstebro bykerne

1991

 • Fremtidens Boliger for Ældre i Glostrup
 • Indstillet til opførelse Fremtidens Fleksible Boliger i Slagelse
 • Engholm Kirke i Allerød

1990