Tegnestuen

Cubo Arkitekter blev stiftet i Aarhus i 1992 af arkitekterne Peter Dalsgaard, Bo Lautrup, Lars Juel Thiis og Ib Valdemar på basis af en række vundne arkitektkonkurrencer. I dag drives Cubo af de 5 nuværende indehavere Sune Nielsen, Søren Marxen, Torben Schytt, Rune Riis og Per Ravn. Staben tæller ca. 60 medarbejdere og projektporteføljen omfatter en lang række bygningstypologier; blandt andet indenfor lærings-, kultur-, kirke-, sundheds-, erhvervs- og boligbyggeri.

Konkurrencevirksomheden er stadig et essentielt udviklingsparameter for tegnestuen, hvor det skærpende konkurrencemoment fordrer nytænkning og fremelsker kreativitet. De mange konkurrencer har bragt Cubo ud i alle landets kroge og i de senere år også til Færøerne og Norge, hvor Højskolen i Bergen, det store fakultet for Life Science ved Oslo Universitet og kontorbyggeri for Entra i Oslo bymidte, alle er nye referencer.

Cubo bor centralt i Aarhus i Jyllandsgården, hvor vi i 2003 transformerede Jyllands-Postens gamle trykkerihaller til tegnestue. I den smukke port mod Frederiksgade pryder historiske avisforsider stadig væggene. Stedet var i 70’erne spillested for ny musik, og de gamle betonkonstruktioner har dannet ramme om koncerter med blandt andre Pink Floyd, Huey Lewis og Yardbirds. Vi har med andre ord indrettet tegnestue i et hus med sjæl og historie – vel vidende, at den slags forpligter.

Transformation har været en vigtig del af tegnestuens virke siden 90’ernes omdannelse af Orlogsværftet til Holmens Kunstneriske Uddannelser, DSB´s centralværksteder i Aarhus og Nordkraft, Aalborgs tidligere kraftværk, til en multikulturel dynamo. Transformationerne viser værdien i at bevare mest muligt af kulturarvens bygningsmasse. Et af de seneste eksempler er Fængslet i Horsens, der i det arkitektoniske hovedgreb tilbyder nye rum for kulturelle arrangementer. Fængslet har blandt andet modtaget Renoverprisen 2022.

Kultursamfundets attraktioner har nødvendiggjort byggeri, der tilgodeser både tilgængelighed, bæredygtighed og fleksibilitet i den arkitektoniske løsning. Projektet til Nyborg Slots omdannelse og den nye adgangsbygning til Den Gamle By i Aarhus, er blandt Cubos seneste svar på opgaven.

Tegnestuens designtilgang er rodfæstet i en tro på de lokale omstændigheder i det enkelte projekt. Vi er optaget af, at bygherrens funktionelle krav og stedets iboende potentiale viser sig i projektets arkitektoniske kvalitet. Ethvert byggeri er unikt, og de givne udfordringer ser Cubo som vigtige benspænd for at nå en original og kreativ løsning. På samme måde kortlægges det enkelte projekts potentialer for bæredygtighed, hvor en humanistisk tilgang og sund fornuft, i kombination med innovative og teknologiske løsninger, sættes i spil. Bæredygtige materialer har altid været en naturlig del af vores arkitektoniske sprog, ligesom respekten for håndværkets traditioner søges afspejlet i vores bygningsanlæg.

Vundne tilbud og konkurrencer

2003

2002

2001

1998

 • Fremtidens parcelhus i Randers
 • Fremtidens parcelhus i Vejle
 • Forskningscenter i Hørsholm

1997

 • Kulturhus og bibliotek i Ledøje-Smørum kommune
 • Udvidelse Syddansk Universitet Odense
 • Multihus og bibliotek i Vamdrup

1996

1993

 • Grafisk Uddannelsescenter, Bispebjerg
 • Havnepladsen i Vejle

1992

 • Holstebro bykerne

1991

 • Fremtidens Boliger for Ældre i Glostrup
 • Indstillet til opførelse Fremtidens Fleksible Boliger i Slagelse
 • Engholm Kirke i Allerød

1990