Institut for Biomedicin – SKOU-bygningen

Hovedgrebets variation over det kendte tema danner en ny storhed og tyngde i parkens sydlige kvarter – en disponering der indskriver sig naturligt i universitetets bygningshierarki.
Orienteret mod nord, mod forpladsen, inviterer nybygningens markante transparente gavlparti mod hovedindgangen, man ledes ind under gavlens store åbne underskæring. To forskudte overlappende længer skaber et stort centralt brugsrum, mens bygningsbredden rummer forskningsenhedernes kontorer og laboratoriefunktioner i længerne. Med renoveringen af Bartholinbygningens skabes et nyt panoptiske rum, som åbner sig mod parken, der reflekteres i en indre grøn væg.
Kort
BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
BRUGER
Aarhus Universitet – AU Health
YDELSE
Totalrådgivning
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Møller & Grønborg
INGENIØR
Søren Jensen
PROJEKTSTADE
Indviet 2018
BRUTTOAREAL
Nye bygninger ca. 12.500 m2
Ombygning af eksist. ca. 14.500 m2