28. maj 2020

Første etape af visionær helhedsplan
realiseres i Thisted

Et team bestående af Jakobsen & Blindkilde, Viborg Ingeniørerne og Cubo har vundet arkitektkonkurrencen i totalentreprise, der vil skabe moderne rammer og et involverende miljø omkring Thy Hallen. Projektet indgår som led i Thisted Kommunes visionære helhedsplan om at skabe et moderne og regionalt center for livskvalitet gennem sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur.

Projektet er en del af Thisted Kommunes strategiplan “Thy på forkant”, der har modtaget støtte fra Erhvervs- og Vækstministeriet, KL og Realdania. Gennem flere års intensive inddragelsesprocesser har en mangfoldig brugergruppe bidraget til helhedsplanen, der rummer tre delprojekter.

Første del er udvidelsen af Thy Hallen i Thisted, der i dag er egnens største idrætscenter. Teamet har især fokuseret på at skabe funktionelle løsninger, der understøtter fællesskaber og sammenhænge på tværs af stedets mange aktiviteter og brugergrupper – nu og i fremtiden. Projektet omfatter ny minihal i rumlig forbindelse med eksisterende opvisningshal. En ny multihal med spring- motorik- og klatrefaciliteter. Samt renovering af den eksisterende opvisningshal med ny balkon, hejsevæg til minihal og mobiltribune

Multihallen er er disponeret med lavt siddende vinduer langs den sydvendte facade. Herved sikres udkig til omgivelserne, der med den fremtidige etape 3 tilføres helt nye udearealer omkring Thy Hallen. Multihallen udføres i fuld frihøj­de på 8 meter i hele hallens udstrækning, mens balkon og motoriklandskab er reduceret i højden for at skabe en homogen sammenbygning med hal A og svømmehallen. Motoriklandskabet, der står i åben visuel og fysisk forbindelse med multihallen, forsynes med ovenlys, der giver et diffust dagslys til begge rum.

Minihallen er ligeledes disponeret med lavt siddende vinduer langs den sydvendte og nordvendte facade, der giver generøse udkig til omgivelserne uden gene for boldspil og aktiviteter i hallen. Indretning og materialevalg understøtter på bedste vis stedets fremtidige funktioner, især har der været fokus på at skabe optimale akustikforhold og et sundt indeklima.

Bygherre: Thisted Kommune
Totalentreprenør: Jakobsen & Blindkilde
Arkitekt: Cubo
Ingeniør: Viborg Ingeniørerne