13. januar 2021

Station Aarhus Syd
Totalrådgiverteam på plads

Østjyllands Brandvæsen opfører Station Aarhus Syd, en ny 2.100 m2 døgnbemandet brandstation med værkstedsfacilitet i Højbjerg. Stationen vil sikre endnu bedre dækning for borgerne i den sydlige del af Aarhus kommune og vil samtidig effektivt kunne bistå andre brandstationer i indsatsen – både i Aarhus midtby og resten af Østjylland. Bydelen er præget af tilflytning, store virksomheder og vækst, og borgerne kan forvente en topmoderne brandstation, der på alle parametre vil sikre høj kvalitet og tryghed – tæt på!

Efter en udbudskonkurrence har Østjyllands Brandvæsen valgt et erfarent team til opgaven med Cubo som totalrådgiver og arkitekt i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Dermed går projektet nu ind i realiseringsfasen, og det er forventningen, at den nye brandstation på Søren Nymarksvej 6 tages i brug primo 2024.

Station Aarhus Syd vil med gennemtænkte løsninger i arkitektur, indretning og funktion skabe unikke rammer og et attraktivt arbejdsmiljø for de ansatte. Sikkerhed og tryghed er vigtige faktorer i hverdagen og medtænkes i alle bygningens zoner, fra værksteder til administration og opholdsrum. Derfor er der fokus på adskillelse af områder således, at forurenede zoner og materiel med sod og farlige partikler adskilles fra de rene rum. Et sundt indeklima og rekreative opholdsrum inde og ude vil højne trivsel og understøtte den vigtige indsats, mandskabet yder.

Det er et dygtigt team med solid erfaring indenfor teknisk krævende byggeri, der skal realisere projektet. Det funktionelt krævende program opføres i et arkitektonisk integreret design, hvor godt arbejdsmiljø og bæredygtighed er nøgleord. Station Syd bliver et fremtidssikret byggeri til glæde og gavn for mandskab, borgere og samfund.

Cubo har også tegnet den nye Station Aarhus Nord i Lisberg, der blev indviet i 2021.