Nyt Vendelbocenter
Sindal

Det nye vendelbocenter ‘Soldalhus’ vil rumme 96 ældreboliger til borgere med demens, centerbygning samt fælles- og servicearealer og projektet er som helhed udviklet med et værdimæssigt afsæt i den menneskelige dimension; både for beboere, personale og besøgende.

Centeret bliver opført på kanten af Vendsyssels markante bakkeøer med bynær kontakt til Sindal og vil dermed drage fordel af såvel de landskabelige kvaliteter, ligesom den bymæssige placering vil skabe nye koblinger mellem center og byliv.

Den store skala er brudt ned med en disponering i mindre boenheder, der sikrer oplevelsen af hjemlighed i boligen. Den lille skala danner en tryg ramme om hverdagen i egen bolig med overskuelig adgang til fællesskab og faciliteter – både inde og ude.

Arkitekturen integrerer en lang række velfærdsteknologiske løsninger i såvel boliger og fællesarealer. Her spiller elementer som lys, akustik, indeklima og wayfinding en vigtig rolle, ligesom stedet er disponeret med stor opmærksomhed på korte afstande og tilgængelighed.

De bæredygtige visioner er høje, og plejecenteret opføres efter DGNB-Guld standarden med en helhedsorienteret tilgang, der vil sikre et sundt, inkluderende og klimavenligt byggeri. Samtidig bidrager projektet positivt til opfyldelse af udvalgte Verdensmål.

BYGHERRE
Hjørring Kommune
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo
LANDSKAB
Skaarup Landskab
INGENIØR
NIRAS Aalborg
STØRRELSE
9.800 kvm
KONKURRENCE VUNDET 2021
Ibrugtagning 2024