Trekantsområdets Affaldsforbrænding (TAS)

Tilbygningen til det eksisterende anlæg former et markant træk i landskabet. Materialevalget veksler mellem glaspartier, beton og metalbeklædning.
Over en høj betonbase er udført en ca. 25 m høj, let og transparent overbygning. Ovnhallens imponerende maskindele bliver derved indirekte en del af facadeudtrykket og fortæller om bygningens funktion.
Kort
BYGHERRE:
Trekantsområdets Affaldsforbrændings Selskab (TAS)
LANDSKABSARKITEKT:
Cubo Arkitekter A/S
INGENIØR:
Rambøll
PROJEKTSTADE:
Indviet 2007
BRUTTOAREAL:
8000 m2 (75.000 m3)
PRÆMIERET:
1. præmie i konkurrence 2003