Absalon, Slagelse

Projektet tager afsæt i den bymæssige kontekst ved Slagelse Station og i de oplevelsesmæssige ruter: “Landskabsløberen”, bevægelsesbåndet “Den grønne sti” og “Fodsporet” – alle vigtige infrastrukturelle forbindelser, som forstærkes ved forskelligartede pladsdannelser, aktiviteter og oplevelser langs campusgrunden.
Intentionen har været at skabe et hus tilpasset netop dette særlige sted, og med en bygningsmasse, der er vævet fint ind i områdets både landskabelige og urbane strukturer.
Absalons samlede bygningsmasse nedskaleres som en komposition af forskudte bygningsvolumener. Herved rejser Absalon sig i det flade jernbaneterræn og bygningerne terrasserer og tilpasser sig skalaen i det lave by- og parcelhuskvarter.
Mellem jernbaneterrænet mod nord og det rekreative grønne mod syd ligger de forskellige bygningselementer og spænder ud, som funktionelle ‘huse’ der danner ryg mod den støjende jernbane og trapper ned mod syd og SDU, hvor Absalon inviterer ind, åbner og griber skalaen i både SDU og de omkringliggende bygninger.
Kort
ARKITEKT:
Cubo Arkitekter & Rønnow Arkitekter
ENTREPRENØR:
c.c. contractor
LANDSKABSARKITEKT:
Marianne Levinsen
INGENIØR:
Midtconsult
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2018
AREAL:
ca. 13.000 m²