Naturrum Kirstinelyst, Randbøl Hede

Nyt rekreativt formidlingssted på kanten af Randbøl Hede syd for Billund.
Den tidligere hedeejendom Kirstinelyst på kanten af Randbøl Hede danner rammen om et nyt rekreativt støttepunkt med bl.a. udstilling, madpakkested, grillplads og shelters. Det nye naturrum fungerer som et formidlingssted, hvor besøgende kan få ny viden om heden.
Naturrummet skal samtidig aktivere og inspirere de besøgende til nye, anderledes og større oplevelser på heden. Naturrumsbygningen er opført med vægge og tag af lyngtørv. De levende tørv vil med deres plantevækst i sig selv danne en formidlings-ramme, der bringer hedelandskabet helt ind til udstillingsbygningen.
Kort
BYGHERRE:
Skov- og Naturstyrelsen
Etablering af Kirstinelyst er gjort mulig med bevillinger fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, Ole Kirks Fond, LAG Vejle, LAG Billund samt Naturstyrelsen.
INGENIØR:
Viggo Madsen
PROJEKTSTADE:
Indviet 2013
BRUTTOAREAL:
Ca. 400 m2
PRÆMIERET:
Af Vejle Kommune 2014