Godsbanen – Ringgården Afd. 40

En kæde af bygningskroppe forskyder sig både vertikalt og horisontalt på den lange smalle byggegrund i krydspunktet mellem byen og ådalens grønne enge, der strækker sig mod Brabrand og Årslev Engsø. Mod nord-øst og Carl Blochs Gade markerer byggeriet sig i ti etager og trappes ned til fire etager i en rytmisk bevægelse mod udsigt og solorientering, langs den nye P. Hiort Lorenzen Vej.
Stueetagen lægger op til fællesskab med aktiviteter, som henvender sig til alle beboere, og med små lejemål, som f.eks. kan huse mikro-butikker, mini-caféer m.m., og medvirke til at bebyggelsen vokser sammen med området og bidrager til et aktivt bymiljø, mens tagterrasser tilbyder mere lokale fællesskaber for beboerne.
Kort
BYGHERRE
Boligforeningen Ringgården
ENTREPRENØR
Byggefirmaet Knudsgaard
ARKITEKT
Cubo Arkitekter
INGENIØR
Tri-Consult
PROJEKTSTADE
Under projektering
KONKURRENCE
vundet 2018
FORVENTET
indvielse 2020
BRUTTOAREAL
12.000 m²
ANLÆGSSUM
174 mio. kr.