Følager, plejeboliger for blinde

119 pleje- og ældreboliger for blinde, svagsynede og døvblinde i Valby
At lave plejeboliger til blinde og svagtseende er en særlig udfordring. Kan man ikke se eller er svagsynet, har man brug for sine øvrige sanser til at orientere sig efter. – Og man har brug for at arkitekturen er meget tydelig, overskuelig og selvforklarende. Derfor taler dette hus til alle sanserne.
Kort
BYGHERRE:
AKB København
ARKITEKT:
Cubo og Force4
LANDSKABSARKITEKT:
Bogl
INGENIØR:
Sweco
ENTREPRENØR:
NCC
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2016 – Forventet indvielse august 2018
BRUTTOAREAL:
ca. 12.100 m2 – 119 boliger + servicearealer