Rytmisk Hus – Atlas

I det ny Produktionscenter og Spillested Atlas videreføres en historisk additiv proces, hvor sammenhængen til Aarhus Å’s forløb og Mølleparkens identitet styrkes, og hvor balancen imellem det oprindelige museum, de fine sidepavilloner og Voxhall bevares. Ovenpå spillestedet ligger akustiske ‘penthouses’ som produktionscenterets små studier.
Spillestedets naturlige lukkethed brydes af den kunstneriske udsmykning af facadernes strækmetal. Viera Collaros ‘Tonalities’ er en kunstnerisk farveoplevelse der syner frem når huset bruges om aftenen.
Kort
BYGHERRE:
Jorton A/S for Århus Kommune
LANDSKABSARKITEKT:
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
INGENIØR:
Rambøll
PROJEKTSTADE:
Indviet 2010
BRUTTOAREAL:
I alt ca. 2.500 m2 nybyggeri og renovering