Ældrecentre i Aakirkeby og Nylars

Om- og tilbygning
Centeret Aabos store bygninger er opdelt i mindre enheder som overskuelige sociale boliggrupper omkring centerfunktionerne. De små enheder tilpasser sig bebyggelsessituationen i Aakirkeby med den karakteristiske randbebyggelse i gadeprofilet. I Nylars er den eksisterende bygningsstruktur udnyttet, og påført en smal bræmme af nybyggeri der former velfungerende plejeboliger for demente.
Kort
BYGHERRE:
Aakirkeby kommune / Bornholms Regionskommune
LANDSKABSARKITEKT:
Stig L. Andersson
INGENIØR:
Bascon A/S
PROJEKTSTADE:
Aakirkeby indviet 2004, Nylars indviet 2005
BRUTTOAREAL:
Nybyggeri ca 2.550 m2, ombygning ca. 3.700 m2