HIB – Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen har samlet ingeniør, lærer- og helseuddannelsen i et nyt byggeri på et tidligere remiseområde for jernbanen, hvor det under hensyntagen til sporstrukturen blander sig med de oprindelige bygninger.
Skolen er indrettes som en bygnings-slange, der snor sig omkring de gamle anlæg, så der opstår intime gårdrum og gode pladsdannelser for kvarteret kronstad. Byggeriet inkluderer 5 bevaringsværdige bygninger. Remisebygningerne indeholder sociale fællesfunktioner for de ca. 6000 studerende i den ny »uddannelsesby«. Omkring disse fællesfunktioner er auditorier, undervisningsrum i forskellige størrelser og åbne studiezoner samt grupperum til almen anvendelse placeret i det nye hus.
Kort
BYGHERRE:
Statsbygg, Norge og HiB Bergen
ARKITEKT:
Cubo og HLM Arkitekter, Bergen
LANDSKABSARKITEKT:
Asplan Viak
INGENIØR:
Sweco Norge
PROJEKTSTADE:
Indviet 2014
BRUTTOAREAL:
51.750 m2
PRÆMINERING:
· Bergen Kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014
· Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien møbel og interiør 2015
· Murbransjens Transformasjonspris 2015
· Nomineret til Statens Byggeskikkpris 2015