Landkolonien Jomsborg

Ny hovedbygning til Landkolonien Jomsborg ved Isefjorden, som i mere end 100 år har dannet rammen for det unikke fællesskab i FDF.
Bygningen rummer udover et centralt ankomstareal med åbent ildsted bl.a. spisesal med tilhørende køkken samt multirum og værelsesfløj. Projektet tager afsæt i landskabet ved Jomsborg og et ønske om at skabe større kontakt både visuelt og fysisk mellem ankomstsiden og den unikke kyststrækning. Tagets hældning åbner de store fællesrum op mod himlen over Isefjorden.
Kort
BYGHERRE:
Landkolonien Jomsborg FDF
PROJEKTSTADE:
Indviet 2017