Springcenter Nærheden

Den overordnede vision er at skabe et fælles miljø for gymnastik-foreninger i Høje-Taastrup Kommune og sikre de bedste rammer for kommunens talenter. Springcentret skal fungere som en katalysator for den nye bydel NærHeden og være en aktiv del af det liv, der udspilles udenfor springcenteret, i og omkring den kommende skole og det grønne strøg, der skal binde bydelen sammen med det eksisterende Hedehusene. Det er dermed tanken at springcenteret løfter sig fra at være en typisk springhal til at blive et mangfoldigt centrum, der ikke alene sammenknytter forskellige funktioner, men også åbner sig mod omgivelserne og inviterer indenfor.
Springcentret består af en springhal og to rytmesale, der både kan bruges hver for sig og samlet. Der indrettes en forældrelounge, som bliver husets hjerte med udsyn over hele springcentret, og der vil være klublokale, mødelokale, depoter, omklædningsfaciliteter mv. samt et offentligt tilgængeligt udsigts- og klatretårn som en integreret del af bygningen.
Kort
BYGHERRE:
Høje-Taastrup Kommune
TOTALENTREPRENØR:
c.c. contractor
AKITEKT:
Cubo Arkitekter
LANDSKABSARKITEKT:
Mutopia
INGENIØR:
Midtconsult
PROJEKTSTADE:
Indviet 2017
BRUTTOAREAL:
ca. 2.600 m2
ANLÆGSSUM:
ca. 32,6 mio. kr.