Udvidelse af MMMI,
Syddansk Universitet
i Odense

Udvidelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og landskabsbearbejdningen har til formål at skabe sammenhæng imellem eksisterende arkitektur, bygninger og udearealer og imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet og knytte det tættere til Det Tekniske Fakultet. Cubo har stor erfaring med udvikling af projekter indenfor forskning og uddannelse, og den nye udvidelse tilføjer innovative elementer til denne typologi.

Moderne hovedgreb med respekt for den eksisterende arkitektur
Det arkitektoniske hovedgreb tager afsæt i Bygningsstyrelsens helhedsplan for SDU Campus Odense med den dybeste respekt for Arkitekt Knud Holschers campusplan fra 1967. Den grundlæggende bygningsarkitektur udstråler en markant soliditet med anvendelse af rå materialer som beton, cortenstål og glas, som i deres enkelthed forholder sig smukt til den omkringliggende natur.

Udvidelsen vil værne om den oprindelige universitetsstruktur, og de karakteristiske arkitektoniske værdier bevares og videreføres. Udgangspunktet er således at skabe tidssvarende arkitektur, der afspejler vores tid og samtidig respekterer universitetsmiljøets særlige egenart som et væsentligt hovedværk i den moderne strukturalisme.

Fremtidens forskningsmiljø får innovativt DreamLab
Den overordnede vision for udvidelsen af MMMI er at skabe en bygning, der vil rumme Danmarks nye state-of-the-art DreamLab. Et samlingssted, hvor mennesker mødes og opholder sig i omgivelser, der pirrer nysgerrigheden og understøtter videndeling, idéskabelse og innovation. Det indre fabulerende interiør med møderum, der vinkles og skaber variation, understreger et dynamisk og kraftfuldt hus, hvor spontane møder kan opstå i etagernes mange åbne zoner, for eksempel på balkonerne og i nicherne mellem grupperummene. Foruden DreamLab vil udvidelsen rumme værkstæder, grupperum, møderum, kontorrum og fællesarealer.

Den nye campus-bygning vil skabe visuel forbindelse og styrke sammenhængskraften mellem Det Tekniske Fakultets tre eksisterende bygningsafsnit og deres varierede arkitektoniske udtryk ved at lade den nye bygning videreudvikle den oprindelige campusarkitektur.

Landskab og arkitektur i samspil på campus
Med udvidelsen byder natur og arkitektur i samspil velkommen til SDU. I landskabsperspektiv er den oprindelige helhedsplans stramme struktur det mægtige afsæt for den fremtidige situationsplan ved udvidelsen af MMMI. Det landskabelige hovedgreb formes gennem fem elementer: linjen, bakken, partielle lunde, skovrejsning og et naturligt slynget vandmiljø, LAR, mod skovbrynet.

Helhedsplanen peger netop på landskabet som det bærende for både planlægningen og bygningsarkitekturen på SDU, og den nye tilføjelse underbygger denne tankegang. Det er derfor med dette konceptuelle afsæt, at der nænsomt tilføjes endnu et lag – med landskabet og den ortogonale bygningsstruktur som organiserende og betydningsfulde elementer. Campusmiljøet vil fremstå med parkkarakter, som kan indtages af brugere til både fysiske aktiviteter og studieområder. Uderum og landskab understøttes af et stinet, der strækker sig i flere retninger for cyklister og gående.

Konceptuel robusthed understøtter bæredygtighed
Bygningens fleksibilitet er vægtet højt. Både for at kunne tilpasse sig skiftende krav til studiemiljøer -og faciliteter men også som en bæredygtig sikkerhed for, at bygningen er så tilpas robust i sin konstruktive idé, at ændringer af funktioner i fremtiden også er mulige. Byggeriet sigter efter DGNB guld, hvilket initierer, at bygningens passive dele i høj grad bliver en aktiv del af løsningen på klimareguleringen.

Teamets strategi for bæredygtighed handler overordnet om at skabe et hus, som bliver levedygtigt over tid. Fokuspunkterne i designet for at opnå denne målsætning er at anvende materiale-, konstruktions- og overfladeløsninger, der er velafprøvede på campus og har vist sig langtidsholdbare. Samtidig er det en klar vision at bringe naturen ind i bygningen og aktiviteter fra bygningen ud i naturen.

Udvidelsen af MMMI er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo
BRUGER
Syddansk Universitet
LANDSKABSARKITEKT
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
INGENIØR
EKJ Rådgivende Ingeniør
KONKURRENCE VUNDET 2020
Under projektering – forventes taget i brug i 2023
FONDSSAMARBEJDE
A. P. Møller Fonden
KONSULENT
Etos Ingeniører
BRUTTOAREAL
4.500 m2