Udvidelse af MMMI,
Syddansk Universitet
i Odense

Udvidelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og landskabsbearbejdningen har til formål at skabe sammenhæng imellem eksisterende arkitektur, bygninger og udearealer og imødekomme væksten i forsknings- og uddannelsesmiljøet og knytte det tættere til Det Tekniske Fakultet. Den nye bygning skaber visuel forbindelse og styrker sammenhængskraften mellem Det Tekniske Fakultets tre eksisterende bygningsafsnit og deres varierede arkitektoniske udtryk ved at lade den nye bygning videreudvikle den oprindelige campusarkitektur.

Det arkitektoniske hovedgreb tager afsæt i Bygningsstyrelsens helhedsplan for SDU Campus Odense med den dybeste respekt for Arkitekt Knud Holschers campusplan fra 1967. Den grundlæggende bygningsarkitektur udstråler en markant soliditet med anvendelse af rå materialer som beton, cortenstål og glas, som i deres enkelthed forholder sig smukt til den omkringliggende natur. Udvidelsen værner om den oprindelige universitetsstruktur, og de karakteristiske arkitektoniske værdier bevares og videreføres. Udgangspunktet er således at skabe tidssvarende arkitektur, der afspejler vores tid og samtidig respekterer universitetsmiljøets særlige egenart som et væsentligt hovedværk i den moderne strukturalisme.

Udvidelsen af MMMI skal rumme Danmarks nye state-of-the-art DreamLab. Et samlingssted hvor mennesker mødes og opholder sig i omgivelser, der pirrer nysgerrigheden og understøtter videndeling, idéskabelse og innovation. Det fabulerende interiør med møderum, der vinkles og skaber variation, understreger et dynamisk og kraftfuldt hus, hvor spontane møder kan opstå i etagernes mange åbne zoner, på balkonerne og i nicherne mellem grupperummene. Foruden DreamLab indeholder udvidelsen værkstæder, grupperum, møderum, kontorrum og fællesarealer.

Bygningens fleksibilitet er vægtet højt. Både for at kunne tilpasse sig skiftende krav til studiemiljøer og faciliteter og som en bæredygtig sikkerhed for, at bygningen er så tilpas robust i sin konstruktive idé, at fremtidige ændringer af funktioner er mulige. Strategien for bæredygtighed handler overordnet om at skabe et hus, som bliver levedygtigt over tid. Fokuspunkterne i designet er at anvende materiale-, konstruktions- og overfladeløsninger, der er velafprøvede på campus og har vist sig langtidsholdbare. Samtidig er det en klar vision at bringe naturen ind i bygningen og aktiviteter fra bygningen ud i naturen. Byggeriet sigter efter DGNB guld.

Den oprindelige helhedsplans stramme struktur er afsæt for det landskabelige hovedgreb, som formes gennem fem elementer: linjen, bakken, partielle lunde, skovrejsning og et naturligt slynget LAR-vandmiljø mod skovbrynet. Campusmiljøet fremstår med parkkarakter, som kan indtages af brugere til både fysiske aktiviteter og studieområder. Uderum og landskab understøttes af et stinet for cyklister og gående.

Udvidelsen af MMMI er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Visualiseringer: Cubo Arkitekter
Fotos: Bygningsstyrelsen og SDU – Syddansk universitet

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo
BRUGER
Syddansk Universitet
LANDSKABSARKITEKT
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
INGENIØR
EKJ Rådgivende Ingeniør
INDVIET 2023
Konkurrence vundet 2020
FONDSSAMARBEJDE
A. P. Møller Fonden
KONSULENT
Etos Ingeniører
BRUTTOAREAL
4.500 m2