Assens Forsyningspark

Som en vigtig del af Assens Forsyningspark har Cubo opført det nye Assens Vandværk og er i gang med at opføre et nyt klimavenligt og energineutralt renseanlæg, der skal bidrage aktivt til kommunens klimastrategi og indfrielse af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Projekterne i Assens Forsyningspark føjer sig til Cubos voksende opgaveportefølje indenfor energi- og forsyningssektoren, hvor arkitektur er en væsentlig medspiller, når højteknologiske løsninger og bæredygtige visioner skal indfries.

Nyt Assens Vandværk

Det højteknologiske vandværk indgår som en vigtig del af forsyningsparken. Anlægget forsyner 4000 husstande i Assens og omegn med rent drikkevand af højeste kvalitet og producerer årligt 800.000 m3. Med sit minimalistiske ydre indfinder det nye anlæg sig naturligt i det store landskabsrum med en bevidst markering og differentiering af bygningens funktioner; den lyse beton slutter sig om velfærds- og teknikdelen, mens selve vandbehandlingen indrammes af den elegante facadebeklædning med antracitgrå stålplader.

Procesanlægget åbner sig udadtil med store vinduespartier i facaderne mod nord og syd og skaber derved synlighed og indblik i processen, når det fynske råvand omdannes til rent drikkevand. I tillæg åbnes gavlen mod Egebjergvej så de smukke rentvandstanke står præcist indrammet som blikfang for den samlede forsyning. Tekniske bygninger undergår ofte forandringer over tid, og byggeriets enkle og fleksible design sikrer mulighed for udvidelse på et senere tidspunkt.

BYGHERRE
Assens Forsyning
ARKITEKT + LANDSKAB
Cubo
TOTALENTREPRENØR
Per Aarsleff
INGENIØR
VITA Ingeniører
VANDTEKNIK
Vandmand
PROJEKTSTADE
Indviet 2020 – konkurrence vundet 2018
AREAL
450 m²

Nyt Assens Renseanlæg

Nyt Assens Renseanlæg bliver et af Danmarks mest moderne og effektive anlæg til rensning af spildevand og optimering af energiproduktion. Anlægget erstatter otte eksisterende renseanlæg og optimerer driften betragteligt, ligesom et nyt biogasanlæg vil øge produktion af grøn energi som en væsentlig del af fremtidens energiforsyning. Med det teknologisk avancerede anlæg vil Assens Forsyning i fremtiden kunne effektivisere processer og samtidig understøtte kommunens ambitiøse målsætninger på energiområdet.

Anlægget indføjer sig nænsomt i det bakkede og karakterfulde morænelandskab i udkanten af Assens men er visuelt tilgængeligt for de forbipasserende, som tager turen via stien. Det arkitektoniske hovedgreb har overvejende bestået i at designe et funktionelt anlæg, som samtidig indpasses på naturlig vis og med mindst mulig indgriben i terrænet. Den tidløse arkitektur skaber sammen med de robuste materialevalg forbindelse til det nye vandværk og de kommende administrations- og værkstedsbygninger, der samlet udgør Assens Forsyningspark.

Bygningerne udformes i et klart og enkelt formsprog. Tekniske bygninger er ikke statiske og undergår ofte forandringer, derfor vil det robuste designkoncept kunne integrere forandringer uden at den arkitektoniske idé og kvalitet går tabt. Renseanlæggets procesbygninger tillægges samme typologi som vandværket i form, udtryk og farve og danner et elegant slægtskab med robuste overflader, der patinerer smukt.

Assens Kommune er en af Danmarks Klimakommuner, og med det nye rensningsanlæg tages endnu et skridt i en bæredygtig retning til glæde for miljø, borgere og erhvervsliv. Samtidig banes vejen for nye boligområder og udvikling af lokalsamfundet.

BYGHERRE
Assens Forsyning, Assens Kommune
ENTREPRENØR
Jakobsen & Blindkilde
INGENIØR
EnviDan
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
LYTT Architecture
AREAL
1.500 m2
KONKURRENCE VUNDET 2020
Forventet færdiggørelse 2023