Nyborg Slot

Restaurering, nybyggeri og revitalisering af det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet.
Slotsholmen, borgens og torvets historiske betydning skal formidles, ved at bygge nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen af de tre elementer. Det er ikke formålet at føre slottet tilbage til en given idealtilstand, men at skærpe oplevelsen af de oprindelige bygninger, og tydeliggøre og forklare stedets oprindelige sammenhæng og idé.
Illustrationerne er fra projektets stade, dat. juni 2019.
Kort
BYGHERRE:
Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune og Østfyns Museer
STØTTET AF:
Realdania og A.P. Møller Fonden
TOTALRÅDGIVER:
Cubo
ARKITEKT:
Cubo, JaJa Architects og Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen
LANDSKABSARKITEKT:
Schønherr samt Schul Landskabsarkitekter
INGENIØR:
Søren Jensen
KONSULENT:
Professor Mogens A. Morgen
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2016