16. marts 2020

Danø og Cubo vinder konkurrencen om Danmarks første håndværkskollegie

På de tidligere godsbanearealer i det centrale Horsens opfører BRFfonden et nyt håndværkskollegie – det første af sin slags herhjemme. Cubo er sammen med Danø Arkitektur, Schønherr, Tri-Consult, Brdr. Thybo og Ejner Olesens Eftf. udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen, der omfatter kollegieboliger, værkstedsfaciliteter og fællesarealer, der tilsammen vil udgøre et helt særligt studiemiljø til håndværkselever.

Konkurrenceforslagets hovedgreb opleves som et karakterfuldt bygningsværk, der i materialevalg og konstruktion udtrykker rustik styrke og tilstedeværelse, og samtidig skaber en stemning af det uprætentiøse og hjemlige. I forslaget spiller store rum, mindre lommer og intime rum sammen – og danner en homogen ramme om aktive zoner, boliger og den rolige have. Håndværkskollegiet består af en række elementer: en værksteds- og fælles del, som møder byens skala og omkranser et frodigt haverum med regnvandsbassin samt en klynge af boliger anlagt omkring fælles torve.

I dommerbetænkningen lyder det blandt andet: ”Bebyggelsens tre elementer udtrykker sig som en samlende helhed, men nuanceret med hvert sit udtryk. Boligerne fortæller om det private liv, om tilhørsforhold og om fællesskaber i et imødekommende og tryghedsskabende sprog. Der er valgt gode hævdvundne materialer, der bliver smukkere ved brug og som samtidigt fortæller om godt byggeri, om bl.a. murværket og snedkerkulturens fascinerende verden. Skalaen og den rumlige variation er tilpasset livet i og mellem husene.”

Håndværkskollegiets grundidé henter inspiration i fortidens fag-højskoler kombineret med elementer fra nutidens højskoler; med dannelse og interessefællesskab i centrum. Håndværkskollegiet bliver et sted, der efterlever BRFfondens ambition og ønske om at fastholde og udvikle håndværkets høje niveau – også i fremtidens byggede miljø.

En endelig model for kollegiet bliver præsenteret senere på året.