Designskolen Kolding

Transformationsopgaven af Designskolen Kolding skal gøre skolen til Danmarks førende designuniversitet. De studerende sættes i centrum ved at skabe optimale fysiske rammer for et inspirerende undervisningsmiljø, hvor designværkstederne får en særlig synlig position. Det er det kreative og innovative uddannelsesudsyn, der skal påvirke skolens overordnede vision, understøttet af en oplevelsesrig og inkluderende arkitektur. Således er visionen at der skabes et attraktivt forskningscentrum og talentværksted i international klasse.

Det er en absolut prioritering at lade den transformerede bygnings autencitet stå frem, robust og ’ærlig’ i kraft af den markante hovedkonstruktion, og således lade den oprindelige dynamiske industriarkitektur afspejles i videst muligt omfang. Associationer til Bauhaus skolens frigjorte arkitektoniske rammer er tydelige i den historiske fabriksbygning og inspirerende for videreudviklingen af Designskolen Kolding.

Bæredygtighed og arkitektur hænger uløseligt sammen. I projektet overvejes alle arkitektoniske valg ud fra de tre overordnede kriterier; bæredygtighed, bygbarhed og funktionalitet. Alle tre elementer hører uløseligt sammen og balancen mellem dem er vigtig at holde for øje. Hele løsningen er tænkt ud fra et princip om, at bygningen skal genanvende sig selv. Det betyder eksempelvis, at man i stedet for blot at nedbryde og fjerne facader, vægge eller lofter skal overveje om bygningsdele kan bruges andre steder i bygningen på samme eller nye måder. Ud fra den nye disponering og transformations holdning bør man overveje om noget overhovedet skal ændres?

“Kan det bruges igen, skal det bruges” – Det værdiløse får værdi i en konsekvent og ny tilgang, hvor ambitionen er, at intet, som kan bruges igen, må forlade bygningen; de gamle vinduer kan bruges andre steder, radiatorer bibeholdes og troldtekt-lofter kan genanvendes.

Den arkitektoniske tilgang er også at undgå at fjerne eller skjule bygningsdele, men tværtimod fremhæve og tilføje det ny værdi – inklusive de tekniske installationer, som normalt gemmes langt væk, bag nedhængte lofter eller lukkede vægge. Her viser vi det hele. Og på den måde kan arkitekturen være med til at afspejle skolens vision om åbenhed og transparens.

Der er foretaget en grundig vurdering af det eksisterende bygningsanlæg, således at nye disponeringer logisk bygger videre på de allerede eksisterende konstruktive bygningsstrukturer og rumlige kvaliteter. Det eksisterende bygningskoncept er robust, og der er allerede grundlagt en planmæssig strukturel fleksibilitet som giver mulighed for at skabe et foranderligt arkitektonisk udtryk for den transformerede bygning.

Den nye Designskolen Kolding skal fremtidsorienteres og vil derfor præges af en klar identitet, formet i fysiske rammer, der kan rumme kreative undervisningsformer, som hele tiden undergår forandringer i takt med samfundets udvikling.

Kort

BYGHERRE
Designskolen Kolding
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR, INSTALLATIONER
Spangenberg & Madsen
INGENIØR KONSTRUKTIONER
ABC Rådgivende Ingeniører
LANDSKABSARKITEKT
SLETH
AKUSTIK
VM Acoustics
COMMISSIONING
Krøyer Rådgivende Ingeniør
BYGHERRERÅDGIVER
Tegnestuen Mejeriet A/S
BRUTTOAREAL
8500 m²
KONKURRENCE VUNDET 2022
Indvies 2023