Om- og udbygning af Aabenraa Sygehus

Den ny Centerskadestue og udvidelsen af røntgenafsnittet er en del af en større udvidelsesplan for Aabenraa sygehus.
De nye bygningsafsnit respekterer den eksisterende materialeholdning men formsproget er nutidigt og selvstændigt.
Kort
BYGHERRE:
Sønderjyllands Amt / Region Syddanmark
LANDSKABSARKITEKT:
Egebjerg By og Landskab
INGENIØR:
Cowi, Cowi Hjellness
PROJEKTSTADE:
Indviet 2006
BRUTTOAREAL:
11.000 m2