Nyt Kirkecenter i Thisted
Moderne arkitektur i kulturhistorisk ramme

Kirkecenteret forholder sig til omgivelsernes kulturhistoriske formsprog som en enkel kompakt længebygning, der sikrer et ideelt udgangspunkt for en funktionel plan og en rationel bygningsstruktur. Kirkecenterets markante diagonale kiplinje i taget, som man genfinder centrets indre, giver et fingerpeg om de væsentligste rums placering og tilfører en helt særlig rumlig identitet.

Hovedindgangen åbner til et indre Torv, der som et naturligt centrum giver adgang til alle primære rum. Torvet har en aktiv zone tæt på hovedindgangen med børnerum og køkken og en mere rolig zone ved kordegnekontorerne. Fra Torvet leder gangforløb ud til kirkecenterets mindre offentlige rum, adskilt af strategisk placerede servicekerner, der danner gavl mod Torvet med siddenicher og komfortable og diskrete venteområder.

Den markante tagform giver Store Sal og Korøvesal den vigtige funktionelle højde, der klæder store rum, og det centrale Torv får et berigende rumligt miljø, der styrker stedets offentlige og tilgængelige præg. Store Sal er et markant fleksibelt rum, orienteret visuelt mod kirken. Salen kan opdeles i tre konfirmandstuer. Korøvesalen nyder ligeledes godt af den høje loftshøjde med synlige konstruktioner og den akustiske bearbejdning udnytter den stigende loftsudformning og giver optimal rumklang. Både Korøvesal og Store Sal kan via store dørpartier åbnes mod Torvet, så der ved de største arrangementer kan skabes en rumlig diagonal sammenhæng i kirkecenteret.

Landskab
Kirkemuren danner landskabsrammen om parken. De eksisterende indgange bevares og en ny tilføjes ved Jernbanegade, hvorved den tætte relation mellem park og museum sikres. Beplantningen griber fat i parkens tre bygningselementer; kirke, kirkecenter og museum, og vokser med fritstående træer ind mod parkens midte, hvor en større cirkulær lysning danner et indre cirkulært parkrum.

Parkrummet vil skabe visuel kontakt mellem kirke og kirkecenter og hermed indskrives parken i byens store dalstrøg og landskabsfortælling, hvor ny beplantning genintroducerer kirkeparken som en del af byens grønne kile.

BYGHERRE
Thisted Menighedsråd
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo
INGENIØR
EKJ Rådgivende Ingeniører
LANDSKABSARKITEKT
Kristine Jensens Tegnestue
KONKURRENCE VUNDET 2020
Under udvikling