Østerild besøgs- og driftscenter

Nyt besøgs- og driftscenter ved Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.
Kort
BYGHERRE:
Thisted Kommune og DTU
LANDSKABSARKITEKT:
Møller & Grønborg
INGENIØR:
Orbicon
BRUTTOAREAL:
650 m2
BRUTTOAREAL:
650 m2
PROJEKTSTADE:
Projektering – forventet indvielse 2017
Konkurrence vundet 2016
Energiklasse 2020