Østerild besøgs- og driftscenter

Nyt besøgs- og driftscenter ved Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.
Besøgscentret indføjer sig skånsomt i naturen som en let hævet længestruktur, der kun punktvis berører terrænet og således svæver over stedets biologiske diversitet. Centret fremstår arkitektonisk som ét samlet kompleks i direkte og naturlig sammenhæng med landskabet og det stort anlagte lineære vindmølletestanlæg.
Kort
ARKITEKT:
Cubo
BYGHERRE:
Thisted Kommune og DTU
INGENIØR:
Orbicon
LANDSKABSARKITEKT:
Møller & Grønborg
BRUTTOAREAL:
650 m2
PROJEKTSTADE:
Indviet 2017
Konkurrence vundet 2016
Energiklasse 2020