Nyt Maritimt Center
i Frederikssund

Det nye Maritime Center i Frederikssund skal skabe synergi mellem havn og by ved at åbne op og forbinde havneområdet med byen. På den måde bliver centret omdrejningspunkt for havnens transformation fra et lukket og medlemsorienteret foreningsmiljø, til et levende, åbent og inviterende samlingssted for alle.

Bådehuse, hovedhus, værksteder og øvrige maritime faciliteter er nedskaleret og naturligt tilpasset omgivelserne. Mod landsiden trækkes Kalvøens skovbryn med ind på området og mod vandkanten integreres et vifteformet arrangement af lange huse med gavle nænsomt mod fjorden med naturlig indpasning og tilpasning for øjet.

Når centret skal fungere som samlingssted og bindeled, er det vigtigt at forskellige hensyn og behov tilgodeses. Med fokus på flow, fleksibilitet, åbenhed og skalerbarhed vil centret invitere borgere, turister, eksisterende aktører og fremtidige brugere til at anvende, besøge og opholde sig i og omkring centret.

Se Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, præsentere vinderforslaget

BYGHERRE
Frederikssund Kommune
ARKITEKT
Cubo
INGENIØRER
ABC og Spangenberg & Madsen
LANDSKAB
DetBlå
BRUTTOAREAL
ca. 1800m² – med optioner ca. 2400m²
KONKURRENCE VUNDET 2023
Ibrugtagning primo 2026