Skole og aktivitetshus i Våler

Det er en helt unik mulighed der bringes i spil med udbygningen af Våler skole. Den nye skole skal indeholde uddannelses- og fritidsfaciliteter for både grundskolens 1.-10. klasses elever, SFO og nye fritidsfaciliteter til gavn for hele Vålers indbyggere.
Det er både børn og voksne der skal sættes i centrum i det nye bygningsanlæg, og det bør også være den menneskelige skala der påvirker den nye skole og aktivitetshus’ vision om en oplevelsesrig, humanistisk og funktionel arkitektur.
Projektets hovedidé er at forstærke og videreudvikle den eksisterende øst/vest akse og introducere et nyt nord/syd orienteret gangstrøg, der på hovedplanet samler aktivitetshusets funktioner i en lineær bevægelse på skråningskanten mod Glomma. Integreret i topografien, markant og i visuel og fysisk kontakt med det storslåede landskabstræk.
Det været målet at skabe et langtidsholdbart arkitektonisk udtryk. Et roligt ydre, hvor de eksisterende skolebygninger og alle nybygninger beklædes med smukke træbeklædninger i naturlig forlængelse af områdets eksisterende karakter.

Kort

ARKITEKT
Cubo
BYGHERRE
Våler kommune
PRÆMIERET
Indkøb 2017