Banebro og gymnasium i Viborg

I Viborg danner det kommende projekt om den ny Hærvej en oplevelsesrute gennem byen. En rute som netop i projektområdet krydser de rekreative grønne stier og den travle station. Hærvejskvarteret griber disse ruter og samler dem i et sammenhængende grønt byrum over banen – en ny midtbypark.
Sammenvævningen af Midtbyens Gymnasium og den omkringliggende by foregår på flere planer – bogstaveligt talt. I den bymæssige kontekst foregår koblingen på de offentlige nedre niveauer, men oppe i etagerne spænder Gymnasiet ud på langs af grunden og samler alle fælles undervisningsrum omkring halvoffentlige rumligheder.
360 graders video | Viborg Banebys facebook
Kort
BYGHERRE:
Mercantec, Viborg Kommune og Realdania
TOTALRÅDGIVER:
Cubo
LANDSKABSARKITEKT:
Møller & Grønborg
INGENIØRER:
ISC Rådgivende Ingeniører og Esbensen Rådgivende Ingeniører
KONSULENTER:
Frie Jernbanekonsulenter og Niras
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2016
BRUTTOAREAL:
Ca. 13.000 m2 (Gymnasium)