Warning: file_put_contents(/data2/home/cuboweb/cubo-wordpress/wp-content/uploads/wp-less-cache/ebor-theme-styles.css): failed to open stream: Permission denied in /data2/home/cuboweb/cubo-wordpress/wp-content/themes/foundry/admin/wp-less.php on line 299

Udvidelse af Nærum Kirke

I udvidelsen af det eksisterende kirkerum og sognegårdsfaciliteterne er et nyt bygningsanlæg i dialog med det eksisterende som en historisk forlængelse.
Det arkitektoniske formsprog på tilbygningen er afdæmpet og tillader de gamle volumener – tårn og kirkeskib – at træde tydeligt frem. De nye bygningdele fremtræder i materialeholdning som de eksisterende, men ovenlyset er udformet som en kiplanterne der røber tilbygningens opførelsestidspunkt.
Kort
BYGHERRE:
Nærum Menighedsråd
LANDSKABSARKITEKT:
Stig L. Andersson
INGENIØR:
Cowi
PROJEKTSTADE:
Indviet 1997
BRUTTOAREAL:
532 m2 (nybyggeri og renovering)
PRÆMIERET:
1. præmie 1995