Kirkecenter, Rårup Kirke

Kirkecentret er en serie af rum der dels former en ramme for sognets aktiviteter og dels indgår i en indbyrdes rumlig dialog.
Centret spænder fra øst mod vest og er indfattet af lave landskabsmure, hvorved der er opnået en rolig base mod kirkegårdens afgrænsning og selve Rårup Kirke. Kirkecentret er opført i materialer der sikrer sammenhæng og helhed, gulvene anslår f.eks. en stemning der relateres til kirken og indpasses i en omhyggelig detaljering, og som videreføres i de udendørs belægninger.
Kort
BYGHERRE:
Rårup Sogns Menighedsråd
INGENIØR:
Søren Jensen
PROJEKTSTADE:
Indviet foråret 2011
BRUTTOAREAL:
240 m2