Kennedy Centret

Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller synshandicap. Byggeriet fremstår som klare, lyse bygningsanlæg på et grønt græstæppe.
Høje mure strækker sig nord/syd og former en bygningsstruktur og mønster for fire længebygninger i separate funktionsafsnit. Udspændt mellem murene ligger bygningens rum alle med markante og intime gårdrum for udeophold, mellem rummene opstår ganglinier og trapper, hvilket sikrer en enkel og klar logistik i bebyggelsen.
Kort
BYGHERRE:
Socialministeriet
LANDSKABSARKITEKT:
Cubo og Landskab Århus
INGENIØR:
Erik K. Jørgensen
PROJEKTSTADE:
Indviet 2008
BRUTTOAREAL:
Ca. 5.000 m2
YDELSER:
Arkitekt- og totalrådgivning
PRÆMIERET:
1. præmie i konkurrence 2005
HENVISNING:
www.kennedy.dk