25. april 2024

Cubo totalrådgiver på
Fremtidens Tangkær

Cubo er i samarbejde med Rønslev Ingeniører og Skaarup Landskab blevet tildelt totalrådgivning på Fremtidens Tangkær i Ørsted på Norddjurs.

Der er behov for udbygning ombygning og nogle steder nedrivning for at opnå tidssvarende rammer. Projektet består dermed af både fritliggende samt sammenhængende nye boliger – 25 i alt – samt ombygning og tilpasning af eksisterende bygningsmasse.

Logistik, wayfinding og udbygning tænkes ind i en ny helhedsplan for Fremtidens Tangkær, så bebyggelsen fremstår som en sammenhængende helhed fremfor et resultat af gentagende knopskydninger.

Bæredygtighed indtænkes metodisk i samtlige elementer fra start til slut ud fra ambitionen DGNB Guld med Hjerte.

Med projektet bygger Cubo videre på en mangeårig erfaring med boliger til særlige behov og til særligt udsatte. Bæredygtighed er et nøgleord i projektet og vi arbejder videre på erfaringer fra tidligere projekter med at integrere bæredygtighed som en del af byggeriets DNA i alle faser.

For at undgå midlertidig genhusning vil byggeriet foregå over 2-3 etaper og stå færdigt foråret 2027. Det samlede areal for om- og nybyggeri ligger på ca. 2200 m2

Tangkær er et eksisterende socialpsykiatrisk botilbud som administreres af Region Midtjylland under Specialområde Socialpsykiatri Voksne. Du kan læse mere på RegionMidtjyllands hjemmeside