BBBO
Brabrand Boligforening
Ny administrationsbygning

BBBOs administration får en attraktiv og central placering i det nye Gellerup. Den nye administrationsbygning skal være et hus for alle Brabrand Boligforenings beboerdemokratier og boligafdelinger og samle alle ansatte under et tag.
Inviterende og markant, men uden at være domineret af ikon effekt, tilpasser bygningen sig Aarhus Kommunes nye kontorbyggeri og knytter sig samtidig tæt til det nye kvarter mod syd, med kollegie som nærmeste nabo. Gennem en sammenstilling af mindre bygningsenheder, der med små forskydninger tilpasser sig forløbene af Edwin Rahrs Vej og Bygaden, skabes interessante oplevelser og varierede rumligheder i bygningens indre.
Kort
BYGHERRE
Brabrand Boligforening
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Viggo Madsen
ENTREPRENØR
c.c. contractor
PROJEKTSTADE
Under opførelse – Konkurrence vundet 2016
BRUTTOAREAL
2.902 m2