BBBO – Brabrand Boligforening administrationsbygning

Brabrand Boligforening har siden stiftelsen i 1948 været en vigtig aktør i udviklingen af Aarhus by. Med opførelsen af den nye bygning vil Brabrand Boligforenings administration således få en attraktiv og central placering som ramme for administrationens fremtidige virke og skal være et hus for alle Brabrand Boligforenings beboerdemokratier og boligafdelinger.
Gennem etableringen af administrationsbygningen bliver det samtidig muligt at samle alle ansatte under et tag, så der opstår interaktion og kommunikation mellem de forskellige afdelinger, og samtidig vil der skabes et klart og samlet center, hvis åbne ydre vil vække interesse og tiltrække opmærksomhed fra de forbipasserende – som en inviterende markant administration, dog uden at være domineret af ikon effekt, der i sin udformning både tilpasser sig Aarhus Kommunes planlagte kontorbyggeri og samtidig knytter sig tæt til det nye kvarter syd for konkurrenceområdet, med kollegiet som nærmeste nabo.
Bygningsstrukturens komposition formes gennem addition og ortogonal sammenstilling af mindre bygningsenheder, der med små forskydninger tilpasser sig forløbene af Edwin Rahrs Vej og Bygaden og samtidig skaber interessante oplevelser og rumligheder i bygningens indre organisation.
Visionen for projektet er at skabe attraktive og sunde rammer i BBBO´s nye administrationsbygning. Dette sikres gennem en holistisk tankegang, som inddrager og forener byggeriets miljømæssige, økonomiske og sociale kvalitet.
Den grundlæggende tankegang er, at bæredygtigheden naturligt indarbejdes i alle byggeriets aspekter. Allerede fra de første idéskitser har været stor fokus på at sikre dette ved eksempelvis design af et facadeudtryk, der understøtter et sundt indeklima og bidrager til minimering af energibehovet.
Kort
ARKITEKT
Cubo Arkitekter
ENTREPRENØR
c.c. contractor
BYGHERRE
Brabrand Boligforening
BRUTTOAREAL
2.902 m2
INGENIØR
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
PROJEKTSTADE
Under opførelse – Konkurrence vundet 2016