Om- og udbygning af Svendborg Sygehus

I samarbejde med brugere og bygherre planlægges og tilpasses Svendborg Sygehus til den fremtidige rolle som specialsygehus. Implementeringen af generalplanen skal skabe optimale rammer for et velplanlagt behandlingsforløb i et godt arbejdsmiljø.
Et nyt stort centralt ankomstatrium tager imod den besøgende og bliver hospitalets nye hjerte. Atriet kan få karakter af et nyt offentligt rum i Svendborg, der som et indre torv med sin markante udformning skildrer hospitalets nye åbenhed og identitet. Ved at orientere ankomstmuligheden både mod øst og vest, fremmes samtidig følelsen af offentligt rum og der skabes nem adgang fra nord.
Kort
BYGHERRE:
Region Syddanmark, OUH Svendborg Sygehus
ARKITEKT:
Cubo og Charlotte Folke
INGENIØR:
Rambøll
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2013, forventet udført 3. kvartal 2016
BRUTTOAREAL:
33.341 m2