Thyhallen – Center for Sundhed

Center for Sundhed – Thyhallen, der er blevet udbygget og moderniseret i to omgange, står nu færdig.

Udvidelsen af Thyhallen i Thisted bliver en smeltedigel af aktiviteter og er samtidig egnens største idrætscenter – et moderne, folkeligt og åbent forsamlingshus, hvor sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturmøde er omdrejningspunktet.

Cubo har været med helt fra starten, hvor første etape omfattede opførelse med ny springhal, træningshal og opgradering af opvisningshal A. Anden etape, der nu står færdig, omfatter blandt andet et nyt sundhedscenter med idrætsfaciliteter, rehabiliteringscenter, trænings- og behandlingsfaciliteter, børnepsykiatri, misbrugscenter, administrative faciliteter, foreningsbase, samt et nyt ankomstområde.

Ankomstbygningen har en markant og funktionel udhængende 1. sal, der beskytter og overdækker hovedindgangen og det nye sundhedscenter, der er placeret øst for Thyhallen, er bygget sammen med den eksisterende indgang til Thyhallens foyerområde. Den store bygningsdybde i det eksisterende kompleks, udfordrer dagslysforholdene og derfor er den fælles reception og adgangsvejen betonet med et højtsiddende sidelys, der henter et smukt dagslys ned til de omkringliggende funktioner, så det er nemt at finde vej til de mange forskellige funktioner i huset.

Thyhallen ligger tæt på byens uddannelsesinstitutioner, Thisted Gymnasium, Professionshøjskolen og Teknisk Gymnasium og bliver et regionalt og lokalt samlingssted.

Fotos: P+P Arkitekter og Johny Kristensen/Creativum for NCC
BYGHERRE
Thisted Kommune
ARKITEKT OG LANDSKAB
Cubo
INGENIØRER
Etape 2: NIRAS
Etape 1: Viborg Ingeniørerne
BYGHERRERÅDGIVER
P+P Arkitekter
BRUTTOAREAL
Nybyggeri: 2700m²
Ombygning: 2700m²
KONKURRENCE VUNDET
Etape 1: 2016
Etape 2: 2021
Afleveret 2024