VUC Storstrøm – Campus Næstved

VUC Næstved bliver den første bygning i det nye Campus Næstved, der skal ligge som en del af det nye campusstrøg langs Teatergade. VUC får hermed en central rolle i forhold til kommunens ambition om at binde byen, stationsområdet, campusområdet tættere sammen.
VUC Næstved ligger på kanten mellem byen (campus) og naturen (Munkebakken), og består af 3 bygningsvolumener, der fletter sig sammen og skyder sig ind i bakkens landskab. Bygningen vil, i kraft af sin placering, ligge som det første man ser, når man ankommer til det nye campusstrøg fra sydøst ad Farimagsvej. Her åbner bygningen sig mod hjørnet og ankomsten med store vinduespartier ind til cafeen og inviterer byens borgere indenfor.
Munkebakkens rekreative potentiale som attraktivt åndehul i byen vil blive forstærket af de nye campusbyggerier, og VUC Næstved knytter bakken sammen med campusstrøget ved landskabelige opholdstrapper både vest og øst for bygningen. Trapperne vil skabe attraktive fysiske forbindelser mellem Teatergade og Munkebakken.
Kort
ARKITEKT:
Cubo & Nova 5
INGENIØR:
Dominia A/S Rådgivende Ingeniører
LANDSKAB:
Marianne Levinsen Landskab
ENTREPRENØR:
c.c. contractor
AREAL:
5144 m2
PROJEKTSTADE:
Indviet 2018