UC Syd, Campus Kolding

Husets hovedidé er enkel og ligetil. Det trekantede volumen indskriver sig i kraft af form og materialeholdning sammen med det eksisterende SDU i et samlet campus der taler samme arkitektoniske sprog. Huset er sit eget, men i balance med det eksisterende.
Hovedplanen er tænkt som en kompakt og bæredygtig bygningsstruktur med korte gangafstande og en berigende indre rumlig variation. Et læringslandskab former sig i forskellige niveauer og plateauer i en roterende bevægelse op igennem huset, og iscenesætter og synliggør de forskelle uddannelser, faglokaler og værksteder.
Det nye UC Syd Campus Kolding skal bl.a. huse uddannelserne Pædagog og Pædagogisk Assistent, Grafisk Kommunikation, Medie- og Sonokommunikation (lyddesign) samt Engelsk og Digital Markedskommunikation.
BYGHERRE
UC SYD, University College Syddanmark
ARKITEKT
Cubo
INGENIØR
Hamiconsult
LANDSKABSARKITEKT
LYTT
TOTALENTREPRENØR
c.c. contractor
BRUTTOAREAL
Ca. 11.000 m²
KONKURRENCE VUNDET 2019
Indvies 2022