Udviklingsplan for Diakonissestiftelsen

Udviklingsplanen for Diakonissestiftelsen på Frederiksberg formgiver en vitaliseret Peter Bangs Vej, åbner stiftelsen mod byen og lader den nye arkitektur danne attraktive nye byrum – for både stiftelsen og Frederiksberg. Udviklingsplanen skal give bedre og mere tidssvarende rammer for Diakonissestiftelsens mange aktiviteter og funktioner:
  • Kulturelle, sociale og kirkelige aktiviteter
  • Plejeboliger, seniorboliger, billige lejeboliger for diakonisser og studerende, bofællesskaber for psykisk syge m.fl.
  • Uddannelsescenter, kursusfaciliteter og gæsteboliger
  • Sundhedscenter
  • Hospice
  • Børneinstitutioner
Kort
BYGHERRE:
Diakonissestiftelsen
ARKITEKT:
Cubo og jaja architects
LANDSKABSARKITEKT:
Henrik Jørgensen Landskab A/S
KONSULENTER:
Kim Christiansen, Paul Gandil og AKPDesign
Ingeniør:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2012 (delt 1. præmie)
BRUTTOAREAL:
56.600 m2 – heraf nybyggeri ca. 34.800 m2, ombygning ca. 21.800 m2
ANLÆGSSUM:
853 mio. kr.
VISUALISERINGER:
jaja architects