Universitetssygehus Køge

Designet tager afsæt i det eksisterende sygehus kvaliteter og potentiale og udgør en samlet bæredygtig arkitektonisk, funktionel og teknisk vision om et kompakt, overskueligt, grønt og inviterende sygehuskompleks.
Universitetssygehus Køge (USK) etableres som en betydelig udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, med en 3-dobling af den nuværende størrelse. Bygningsstrukturen understøtter optimale patient- og personale flow med behandlingsfunktioner i de nederste etager og fleksible standardiserede sengeafdelinger med en-sengs stuer på de øvre etager. USK projektet vil blive projekteret og opført i perioden 2013 – 2020.
Kort
BYGHERRE:
Region Sjælland
PROJEKTTEAM:
Konsortiet Rådgivergruppen USK bestående af: C. F. Møller Danmark A/S, Alectia A/S og Rambøll Danmark A/S
UNDERRÅDGIVERE:
Cubo, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2013, byggestart 2015, ibrugtagning 1. etape 2018 og 2. etape 2021
BRUTTOAREAL:
ca. 177.000 m2, heraf nybyggeri ca. 130.000 m2