Multicenter Præstø

En helt ny og unik institutionstype, hvor et centralt »hjerterum« samler nye plejeboliger, sundhedscenter, dagcenter og sportsudøvelse under én og samme hat. Huset er formet efter de tre stærkeste forbindelser fra lokalområdet: adgang fra byen mod nord, adgang med bil fra syd og adgang fra skolen mod øst. Den nye Multihal placeres udenpå den eksisterende Præstø hal og bliver på denne måde Multicentrets nye ansigt mod omverdenen.
Kort
BYGHERRE:
Vordingborg Kommune
ARKITEKT:
Cubo og Force4
LANDSKABSARKITEKT:
HJ Landskab
ENTREPRENØR:
CG Jensen
INGENIØR:
Wissenberg A/S
PROJEKTSTADE:
Indviet 2014
BRUTTOAREAL:
5800 m2