WP23 – Biomedicinsk Laboratotorium, Syddansk Universitet

Biomedicinsk Laboratorium er et højt specialiseret byggeri. En dyreforsøgsfacilitet, som benyttes til servicecenter, undervisning og forskningsformål og indeholder stalde, laboratorier og operationsstuer – en del af bygningen er kl. 2 klassificerede isolations-stalde. Arkitektonisk opnåes der en samklang med de øvrige bygninger i Winsløwparken ved grafisk at flette samme byggematerialer ind i den nye bygning.
Kort 
BYGHERRE:
Universitets- og Bygningstjenesten, BYGST- Syddansk Universitet
LANDSKABSARKITEKT:
Landskab Århus
INGENIØR:
Lemming & Eriksson
PROJEKTSTADE:
Indviet 2006
BRUTTOAREAL:
1.250 m2
ANLÆGSSUM:
20 mio. kr.
YDELSER:
Arkitekt- og totalrådgivning