Egå Gymnasium

Forum er gymnasiets vigtigste rum. Dette »forum for viden« er fastholdt af en stor cirkelform som husets midte og tyngdepunkt.
Fag- og normalklasserne er placeret som »længer« omkring Forum og idrætshallen er integreret i bygningsanlægget, delvist åben mod både centerzonen og mod landskabet i nord.
Kort
BYGHERRE:
Århus Amt / totalentreprenør MTHøjgaard
LANDSKABSARKITEKT:
Kristine Jensen og Schønherr Landskab
INGENIØR:
COWI A/S
PROJEKTSTADE:
Indviet november 2006
BRUTTOAREAL:
14.000 m2
RÆMIERING:
Præmieret af Århus Kommune for “godt og smukt byggeri af særlig kvalitet”