Sostrup Vandværk
Et foregangseksempel for moderne vandbehandling

Det nye Sostrup Vandværk bliver i funktion og arkitektur et foregangseksempel for moderne vandbehandling i Danmark, når vores vigtigste naturressource – rent drikkevand – skal produceres til borgerne.

Som en del af opgaveløsningen indgår synlighed omkring den viden, teknologi og proces, der knytter sig til håndteringen af det danske råvand. Derfor er tilgængelighed og visuel kontakt et centralt element for anlæggets disponering og placering.

Det nye Sostrup Vandværk placerer sig med sin enkle struktur som et sted-tilpasset element i det smukke norddjurslandske landskab, ligesom myndighedernes krav til højdegrænseplan imødekommes ved at bygge anlægget ind i terrænet. Bygningens tag beklædes med et klimavenligt sedum-tag af mos, hvorved landskabet visuelt lægger sig hen over bygningen og skaber samhørighed med den omgivende natur.

Kontakten til bygningens indre sker primært gennem facader mod nord og syd, hvor der for de forbipasserende gives indkig til procesanlægget med de store rentvandsbeholdere i rustfri stål, der med fordel kan stå svagt oplyste i de mørke timer.

Projektet lægger sig i naturlig forlængelse af CUBOs voksende opgaveportefølje indenfor energi- og forsyningssektoren, hvor arkitekturen både tilpasser sig det omgivende miljø og imødekommer de tekniske krav.

BYGHERRE
Vandcenter Djurs
TOTALENTREPRENØR
KT Erhvervsbyg
ARKITEKT
Cubo
VAND & ENERGI
Silhorko og Frontmatec
AREAL
675 kvm
INDVIET 2022
Konkurrence vundet 2020