Vonsild Sognehus

Det nye sognehus søger, ved en rolig og afdæmpet, men klar hoveddisponering, at forme en ramme for sognets aktiviteter med en særlig egen rumlig identitet skabt i en dialog imellem de formskabende elementer, der afgrænser og definerer.
Sognehuset er formet som en serie af rum, der – ude som inde – er indeholdt i en samlet helhed i stemning og materialer i pagt med kirken og dens omgivelser. Det arkitektoniske motiv er den åbne Loggia, der i ét greb samler alle funktioner under samme tag omkring et overdækket stiforløb og ude-opholdsrum. Loggiaens monotone søjlerække former en neutral baggrund, der præciserer og accentuerer kirken og portal nichen som det vigtigste arkitektoniske udsagn – kirken bliver så at sige sat yderligere i scene med dette motiv som baggrund.
Kort
BYGHERRE:
Vonsild sogns menighedsråd
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2014
BRUTTOAREAL:
450 m2