Nyt Assens Renseanlæg

Nyt Assens Renseanlæg bliver et af Danmarks mest moderne og effektive anlæg til rensning af spildevand og optimering af energiproduktion. Anlægget erstatter otte eksisterende renseanlæg og optimerer driften betragteligt, ligesom et nyt biogasanlæg vil øge produktion af grøn energi som en væsentlig del af fremtidens energiforsyning.

Med det teknologisk avancerede anlæg vil Assens Forsyning i fremtiden kunne effektivisere processer og samtidig understøtte kommunens ambitiøse målsætninger på energiområdet. Projektet er tegnestuens andet bidrag til Forsyningsparken, da Nyt Assens Vandværk også er tegnet af Cubo.

Arkitekturen
Anlægget indføjer sig nænsomt i det bakkede og karakterfulde morænelandskab i udkanten af Assens men er visuelt tilgængeligt for de forbipasserende, som tager turen via stien. Det arkitektoniske hovedgreb har overvejende bestået i at designe et funktionelt anlæg, som samtidig indpasses på naturlig vis og med mindst mulig indgriben i terrænet. Den tidløse arkitektur skaber sammen med de robuste materialevalg forbindelse til det nye vandværk og de kommende administrations- og værkstedsbygninger, der samlet udgør Forsyningsparken i Assens.

Bygningerne udformes i et klart og enkelt formsprog. Tekniske bygninger er ikke statiske og undergår ofte forandringer, derfor vil det robuste designkoncept kunne integrere forandringer uden at den arkitektoniske idé og kvalitet går tabt. Renseanlæggets procesbygninger tillægges samme typologi som vandværket i form, udtryk og farve og danner et elegant slægtskab med robuste overflader, der patinerer smukt.

Assens Kommune er en af Danmarks Klimakommuner, og med det nye rensningsanlæg tages endnu et skridt i en bæredygtig retning til glæde for miljø, borgere og erhvervsliv. Samtidig banes vejen for nye boligområder og udvikling af lokalsamfundet.

Projekterne i Assens føjer sig til Cubos voksende opgaveportefølje indenfor energisektoren, hvor arkitektur spiller sammen med højteknologiske løsninger og bæredygtige visioner.

BYGHERRE
Assens Forsyning, Assens Kommune
ENTREPRENØR
Jakobsen & Blindkilde
INGENIØR
EnviDan
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
LYTT Architecture
KONKURRENCE VUNDET 2020
Forventet færdiggørelse 2023
AREAL
1.500 m2