Station Aarhus Nord

Station Aarhus Nord sikrer med moderne og fleksible rammer hurtige responstider i hele den nordlige del af Aarhus. Bygningens tekniske formåen vil understøtte et professionelt, trygt og sundt arbejdsliv for korpset. Et intelligent indeklima på stationen skærmer brandfolkene mod farlige partikler fra røg, og køretøjer og materiel vil hurtigt og sikkert kunne klargøres til nye indsatser.

Den gennemtænkte indretning giver optimale arbejdsbetingelser med fokus på fleksibilitet og flow. Ligeledes er der etableret attraktive faciliteter til døgnophold; vagtholdet kan blandt andet kunne dyrke motion og tilberede mad sammen mellem udrykninger og dagligdagens øvrige opgaver. Stationens brandfolk har bidraget aktivt i udviklingsplanerne med et stort engagement, der har præge projektet positivt.

Det en helt særlig opgave at udforme noget så ikonisk som en brandstation – og i tillæg en vigtig samfundsopgave. Rådgiver teamet har tilgået projektet med både viden og erfaring indenfor teknisk byggeri og bæredygtighed med særligt fokus på cirkulær økonomi og totaløkonomiske løsninger, der også afspejler sig i arkitekturen. Blandt andet har man i facadeløsningen anvendt brændt træ.

Cubo og Viggo Madsen tegner også Station Aarhus Syd.

BYGHERRE
Østjyllands Brandvæsen
ARKITEKT & TOTALRÅDGIVER
Cubo
ENTREPRENØR
K. G. Hansen
INGENIØR
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
BRUTTOAREAL
1.150 m2
KONKURRENCE VUNDET 2019
Forventes færdigopført efteråret 2021