Kræftens Bekæmpelse, kantine og mødecenter

Ny kantine, mødecenter og udearealer til kræftens bekæmpelses hovedsæde på strandboulevarden i København.
Projektet »rydder op« i bygningsstrukturen ved at genetablere den symmetri som oprindeligt har formgivet bygningen. Hermed opnås en funktionel klarhed der, kombineret med symmetriske tilbygninger, etablerer et samlet kantine- og mødecenter. En let transparent koblingsbygning formidler overgangen fra hovedindgangens reception og det store gårdrum omdannes til en pocket-park med små bevægede minilandskaber som overgang til boligbebyggelserne mod nord. For personalet hos KB etableres store opholdsterrasser på tagene – oppe i solen med udsigt til det nye rekreative gårdrum.
Kort
BYGHERRE:
Kræftens Bekæmpelsea
ARKITEKT:
Cubo
LANDSKABSARKITEKT:
Schønherr
INGENIØR:
Ferring
ENTREPRENØR:
Elindco Byggefirma
PROJEKTSTADE:
Konkurrence vundet 2014 – forventes færdig 2015
BRUTTOAREAL:
Ca. 2.150 m2 – heraf nybyggeri 945 m2