Kræftens Bekæmpelse
Kantine & mødecenter

Ny kantine, mødecenter og udearealer til Kræftens Bekæmpelses hovedsæde på Strandboulevarden i København.
Projektet »rydder op« i bygningsstrukturen ved at genetablere den symmetri som oprindeligt har formgivet bygningen. Hermed opnås en funktionel klarhed der, kombineret med symmetriske tilbygninger, etablerer et samlet kantine- og mødecenter. En let transparent koblingsbygning formidler overgangen fra hovedindgangens reception og det store gårdrum omdannes til en pocket-park med små bevægede minilandskaber som overgang til boligbebyggelserne mod nord. For personalet hos KB etableres store opholdsterrasser på tagene – oppe i solen med udsigt til det nye rekreative gårdrum.
Kort
BYGHERRE
Kræftens Bekæmpelse
ARKITEKT
Cubo
LANDSKABSARKITEKT
Schønherr
INGENIØR
Ferring
ENTREPRENØR
Elindco Byggefirma
STOD FÆRDIG 2016
Konkurrence vundet 2014
BRUTTOAREAL
Ca. 2.150 m2 – heraf nybyggeri 945 m2