5. juli 2024

Nyt kulturhus i Ølgod

I den vestjyske stationsby Ølgod, har Cubo vundet konkurrencen om et revitaliseret kulturhus sammen med NemByg, Vita Ingeniører og Lybech Landskab.

Projektet skal transformere det eksisterende kulturhus med afsæt i husets multifunktionelle karakter og de forskellige brugere. En spændvidde, der skal styrke sammenholdet, diversiteten, den generelle viden og puls i byen og gøre Kulturhuset til byens ’bankende hjerte’. Samtidig skal Kulturhuset også være et mere let tilgængeligt og inviterende samlingssted for alle.

Forslaget giver plads til byens fællesskaber ved at forme et nyt lille torv i Ølgod, hvor det gamle lokalarkiv ligger i dag. Byggeprogrammets krav om at reducere det samlede bygningsanlæg har medført en prioritering og værdisætning af alle bygninger. Lokalarkivet er i dårlig bygningsteknisk forfatning og rummer ikke de kvaliteter som andre af de eksisterende bygninger kan fremvise. De bæredygtige løsninger, hvor vi genanvender og renoverer, skal give mening, og hvor lokalarkivet ligger, kan der formes et nyt torv i byen, som et mangfoldigt, grønt opholdsområde der samtidig skaber en attraktiv forplads til Kulturhusets hovedindgang.

Fra dommerbetænkningen lyder det:

Vinderforslaget er kendetegnet ved et tydeligt fokus på at skabe et projekt i dialog med byen. Et forslag hvor transparens, synlighed udadtil og en balancering af eksteriør og interiør kvaliteter prioriteres samtidigt.

Forslaget understøtter fællesskabstemaet særdeles godt i kraft af sin tydelige henvendelse til den omkringliggende kontekst og byen i sin helhed. Forslagets arkitektur og homogenitet, sikrer en enkelhed i æstetik såvel ude som inde.

Det nye kulturhus forventes at stå færdigt i 2026