Udvidelse af Herning Gymnasium

Ved at indarbejde Grønnegården som et vigtigt samlingselement skabes sammenhæng mellem det eksisterende og det nye fællesrum.
Transparens mod nord og syd markerer Herning Gymnasiums placering i det grønne. Gymnasiets konstruktive opbygning giver maximal frihed til at ændre indretningen. Gymnasiets logiske organisering fortsættes i tilbygningerne, så de bliver en naturlig del af det eksisterende.
Kort
BYGHERRE:
Herning Gymnasium
ARKITEKT:
Cubo
LANDSKABSARKITEKT:
Preben Skaarup Landskab
ENTREPRENØR:
C.C. Contractor
INGENIØR:
Midtconsult
PROJEKTSTADE:
Indviet 2014
BRUTTOAREAL:
Ca. 5.400 m2