FÆNGSLET
Vestsalen

Omdannelsen af FÆNGSLETs vestfløj åbner bygningen mod den store fængselsgård, samtidig med at en overdækning af et indre gårdrum skaber et nyt fleksibelt rum til koncerter og andre events.
Horsens Statsfængsel, der blev opført i 1800-tallet, er et bastant fysisk aftryk med store samfundshistoriske og bygningskulturelle perspektiver, så fornyelsen tager udgangspunkt i historien. Med et nærmest kirurgisk indsnit foretages et livgivende ’indgreb’, så stedet tilpasser sig nutidens behov og ønsker til fleksibilitet og tilgængelighed, uden at fortidens billeddannelse sættes ud af spil.
Vestsalens nye identitet er et nyt volumen, der lægger sig ind under den eksisterende vestfløj – som en serie af nye sale, der får deres egen karakter, men er afstemt efter omgivelserne. Den præcision og entydige klarhed, som det gamle bygningsanlæg besidder, vil det nye også afspejle. Nye konstruktioner skal stå ligeså ærlige, præcise og kraftfulde som de eksisterende. Men de får deres egen klarhed – med stålet som det gennemgående materiale.
BYGHERRE
Fonden FÆNGSLET
ARKITEKT OG TOTALRÅDGIVER
Cubo
INGENIØR
Rambøll
BRUTTOAREAL
Ca. 1900 m2
INDVIET 2021
Konkurrence vundet 2019

135 ton tag på plads over FÆNGSLETs indergård

Ved hjælp af Danmarks største mobilkran blev taget over Indergården på den eksisterende fængselsbygning i weekenden 6.-7. marts 2021 hejst på plads – delt i 3 sektioner på hver ca. 10 x 15 meter og med en vægt mellem 42 og 65 ton. Da tagelementerne var på plads kunne lukningsarbejder mod eksisterende tagkonstruktion påbegyndes. Ovenlyskonstruktionen er bygget i et telt på byggepladsen i løbet af vinteren, komplet med isolering, tagdækning, ovenlysvinduer, rullegardiner, akustikbeklædning, belysning mv.
Indergården er en del af Vestsalen – de nye konferencefaciliteter på Fængslet.