Ældreboliger i Glostrup Bymidte

Boligerne drager alle nytte af både den bymæssige situation og den landskabelige tilknytning til Rådhusparken.
Det nye center afslutter parkens åbenhed med en let og transparent underbygning fastholdt af en overliggende »bolig-ramme« i røde tegl, med beskyttende, stemningsfulde taghaver indbygget. Selve boligdelen med 40 ældreboliger »svæver« således hen over den lavere centerdel som et visuelt markant bygningselement.
Kort
BYGHERRE:
Glostrup Kommune
LANDSKABSARKITEKT:
Stig L. Andersson
INGENIØR:
Dominia A/S
PROJEKTSTADE:
Afleveret 2006
BRUTTOAREAL:
5.000 m2
PRÆMIERET:
1. præmie i konkurrence 2002