Skolen på Herredsåsen, Kalundborg

Skolen er opdelt i 4 bygningsafsnit der »lægger« sig ind i naturen, bakken Herredsåsen.
Terrænet optages i hver enhed, så der dannes en »ryg«, en central gade, der binder skolen sammen langs bakken, og formidler terrænspringet til den øverste etage. Mellem hvert afsnit er der overdækkede koblinger, der danner decentrale indgange til hver enhed. En af »skolerne i skolen« er fællesbygningen der hæver sig i 3 etager.
Kort
BYGHERRE:
Højgaard & Schultz A/S for Kalundborg Kommune
LANDSKABSARKITEKT:
Stig L. Andersson ApS
INGENIØR:
Niras Rådgivende Ingeniører A/S og Højgaard & Schultz A/S
PROJEKTSTADE:
Indviet 2001
BRUTTOAREAL:
13.500 m2